כנס משפיעות 2020  

עבודה אפקטיבית עם מקבלי החלטות