top of page

תחבורה

סקטור התחבורה הוא הסקטור עם הגידול המואץ ביותר בפליטות גזי חממה בעשור האחרון מבין הסקטורים המשתמשים באנרגיה, בעיקר עקב העלייה בשימוש ובבעלות הרכב הפרטי. הליכה ברגל, רכיבה על אופניים ותחבורה ציבורית איכותית הן חלופות לרכב הפרטי – בכוחן לצמצם את פליטות גזי החממה, לחסוך בפקקים, לצמצם את זיהום האוויר, להוריד את יוקר המחיה בחסכון באחזקת רכב ולשפר את איכות החיים. בכדי לקדם את השימוש בתחבורה ציבורית עלינו ליצור מצב בו השימוש בתחבורה ציבורית בשגרה יהיה נוח, יעיל, נעים, זמין (גם לאוכלוסיות מוחלשות ופריפריה) וזול לעומת הנסיעה ברכב הפרטי, כך שנסיעה בתחבורה ציבורית תהיה ההעדפה הראשונה של רוב הציבור.

בכדי לעודד את תחבורת האופניים ואת ההליכה ברגל כאלטרנטיבה לשימוש ברכב הפרטי במרחקים קצרים, יש לקדם את התשתית המתאימה ולהגביר את הבטיחות בדרכים.

עמותות שעוסקות בנושא

מגמה ירוקה

תחבורה היום ומחר 

ארגון 15 דקות

ישראל בשביל האופניים

תחבורה בדרך שלנו

מעוניין/ת לדעת מה מתוכנן באזור מגוריך ב-20 השנים הקרובות או לצפות בכל המסלולים, שהרכבות העתידיות תעבורנה בהם ב-2040? משרד התחבורה השיק מערכת מידע מהפכנית בשם "חצב" המציגה לציבור את כל המידע התחבורתי בארץ, על גבי מפה אינטראקטיבית ייחודית.

 

ניידות חשמלית משנה באופן מהותי את דפוסי צריכת האנרגיה המשמשת להובלת בני-אדם וסחורות, שהינם חלק קריטי בכל כלכלה מודרנית. מדריך זה עוסק בבחינה והצגה של חלופות אמצעי מדיניות בפרישת תשתיות טעינה לרכב חשמלי ברשויות מקומיות.

 

לרשות המקומית תפקיד חשוב בשיפור התחבורה בעיר: שכונה שיש בה נגישות לתחבורה ציבורית יעילה, המרושתת בשבילי אופניים בטוחים ומדרכות, מאפשרת לצמצם את השימוש ברכב פרטי לטובת פתרונות מהירים, יעילים, וחסכוניים יותר.

 

מיזם תחבורה מקיימת בערי השרון

המיזם מיועד לקדם שיתופי פעולה בין הרשויות ובינן לבין גורמי התחבורה הארציים והאזוריים כדי לקדם פתרונות תחבורה איכותיים שיסייעו להקטין את השימוש ברכב פרטי באזור.

 

לכתבות נוספות 

תחבורה ציבורית בישראל בשנת 2040

היערכות רשויות מקומיות לתחבורה פרטית חשמלית

איך לשפר את התחבורה בעיר שלי?

bottom of page