top of page

ועדות איכות

סביבה

Developer

בדומה למגמות העולמיות, ישראל נעשית חמה, יבשה וגם סוערת יותר, ושינויים מהותיים באיכות החיים ובהתנהלות העירונית צפויים בה בעתיד הלא רחוק. המדינה ערוכה ונערכת לסיכונים ולזעזועים באופן כוללני ומתמשך, אך האם אנו נערכים לשינויים מתווספים ומשַני מציאות שנובעים משינוי האקלים? אנו יודעים שלרשויות המקומיות יש תפקיד מכריע בהתמודדות עם אתגרי המאה ה-21 ובראשם, משבר האקלים.

 

בניית החוסן העירוני (resilience) הוא מטרת העל של היערכות השלטון המקומי לשינויי האקלים. חוסנן של הרשויות המקומיות נמדד לא רק בהכנה של התשתיות הפיזיות הנדרשות לשעת חירום הנובעת מאירועי אקלים, ביצירת מערכות מתואמות בין כלל הגופים הנוגעים בדבר, בקיצור זמני ההתראה ובזמן התגובה של המערכות, אלא גם בהנחלת המודעות לתושבים ובשיתוף הציבור בתהליכים.

 

התחלתם להכין תכנית הערכות לרשות שלכם? נתקעתם באמצע? צריכים עזרה להתחיל? מוזמנים להיכנס למדריך להכנת תכנית פעולה מקומית להערכות לשינויי אקלים ואנרגיה מקיימת 

bottom of page