top of page

תחבורה

 תחבורה ציבורית חוסכת גם מרחב וגם אנרגיה אשר הנם משאבים יקרי ערך בהשוואה לצריכת משאבים אלו על ידי הרכב הפרטי בנוסף שבילי אופנים יכולים לתת את המענה להורדת פליטות וביראות התושבים.

טבע עירוני

טבע עירוני הינו מערכת טבעית או מוקדי טבע אשר נמצאים בתחום הרשות המקומית. טבע עירוני מתייחס לשמירה על שטחים פתוחים בתכנון עירוני. המטרה היא לשמור על שטחים טבעיים  וערכי טבע בעיר.

פסולת

הישראלים ממוקמים במקום השני בעולם בדירוג יצרני הזבל, עם כשבעה מיליון טון אשפה ופסולת עירונית בכל שנה, וגידול ממוצע של כשני אחוזים. העלויות  הכלכליות והסביבתיות של פסולת הינם כבירות. ייעול והפחתה של פסולת יכולה להטיב הן כלכלית לישוב והן סביבתית - בריאותית.

בריאות וסביבה

הסביבה משפיעה על בריאות האדם, מעצבת את אורחות חייו ואת התנהגותו. הנושאים הנבדקים ביותר הקשורים בבריאות וסביבה עוסקים בהשפעה של זיהום אוויר, פסולות, שפכים ושימוש בחומרי הדברה.

שינויי אקלים

השינויים הצפויים באקלים ברחבי העולם עלולים לפגוע קשות ברווחת האדם ובמערכות הטבעיות. ערים נחשבות לתורמות העיקריות לשינוי האקלים ולמוקד פגיע ביותר לשינוי האקלים בשל צפיפות האוכלוסייה בהן.

מעורבות אזרחית 

תחום מעורבות אזרחית וממשל מגלם בתוכו את כלל הפעילויות דרכן משתתפים האזרחים בתהליכים הפוליטיים והציבורים, וכן את מידת אמונם במוסדות השלטון.  

וועדות איכות סביבה Environment committee

תכנון

מערכת התכנון והבנייה היא אחת המשפיעות ביותר על החיים שלנו, תהליכים מורכבים מתגבשים לכדי תכניות בהן נקבע בהוראות מסובכות ומסמכי סתרים כיצד תיראה הסביבה הפיזית בה אנו חיים.

כלכלה מקומית

כלכלה מקומית מקיימת היא גישה אידיאולוגית ואסטרטגית לפיתוח כלכלי-חברתי-אזורי. היא מציעה אלטרנטיבה לגישות כלכליות קיימות, בכך שהיא מתעקשת על שילוב בין מטרות כלכליות, קהילתיות, סביבתיות וחברתיות.

 Place Making

בשנים האחרונות צמד מילים חדש מעסיק אנשי מקצוע ופעילים חברתיים מתחומים שונים כמו תכנון ערים, אדריכלות נוף ועבודה קהילתית בארץ ובעולם: "פלייס-מייקינג". צמד מילים זה טומן בחובו קריאה לעשייה והעצמה של תושבים בפיתוח מרחבים ציבוריים שחזרו לאופנה בתחילת המאה ה-21: מרחבים מגוונים, דינמיים, צבעוניים, יצירתיים, ומוטי הליכה רגלית, הנגישים לקהלים שונים של אנשים.

בנייה ירוקה

מבנים מהווים גורם מרכזי בפליטות מזהמים לאוויר וצריכה של משאבי טבע ואנרגיה. הבנייה הירוקה מסייעת לצמצם את השפעת המבנים על הסביבה על ידי שימוש בידע ובטכנולוגיות, וזאת ליצירת סביבה בנויה מקיימת העונה על צרכי הדור הנוכחי מבלי לסכן את יכולות הדורות הבאים לספק את צורכיהם.

חינוך סביבתי

בישראל, כמו במדינות רבות, חינוך סביבתי איננו מקצוע לימוד ויש מעט ספרי לימוד או מדריכים למורים בחינוך סביבתי, העשויים לשמש כמקורות עבור בתי ספר ואירגונים סביבתיים. עתידה של הסביבה נתון ביד הדורות הבאים. הם שיקבעו את סדר היום הסביבתי בעשורים שלפנינו, ועליהם להיות מוכנים למשימה הקריטית שתונח על כתפיהם. מסיבה זו ישנה חשיבות רבה בפעולות של חינוך סביבתי, חינוך שמעניק לדור הצעיר מידע, תובנות וכלים, לבנות כאן עתיד בר קיימא, להם ולילדיהם אחריהם.

עצים במרחב העירוני

לעצים תרומה רבה לעיר – כלכלית, חברתית וסביבתית. בין היתר, תורמים העצים ליצירת סביבה עירונית נעימה בכך שהם מייצרים צל, ממתנים את הטמפרטורה ומעודדים הליכה ברגל. עצים מסייעים להפחתת זיהום אוויר ופליטות גזי חממה ומסייעים בשמירה על המגוון הביולוגי בעיר. תכנון מושכל של העצים בעיר יכול להביא לחסכון בהוצאה העירונית על שתילה, השקיה וגיזום ולסייע בטיפול במי נגר עילי.

bottom of page