top of page

?כלים- איך להיות נציג הציבור הטוב ביותר

 מזל טוב! נבחרת להיות נציגי ציבור בוועדת איכות הסביבה ברשות המקומית.

נבחרת כי הינך בעלי הקישורים המתאימים ביותר להיות נציג/ת וועדת איכות סביבה, יש לך את הכוח להשפיע- הכוח לשנות. הגעת לוועדה עם סל כישורים ויכולות כדי להוביל, ליזום ולקדם את הרשות בתחום הסביבה, בפרק הנ"ל מוצגים כלים נוספים שעשויים לסייע לכם במשימה חשובה זו.

וועדות איכות סביבה Environment committee

מעיר קיימת- לעיר מקיימת

השלטון המקומי, בכל העולם וגם בישראל, הופך למשמעותי יותר ויותר בתחום השמירה על איכות הסביבה.

בעבר התמקדו מגמות אלה במישור הלאומי והגלובלי, אך לאחרונה, חוקרים רבים מצביעים על התמקדותן במישור המקומי. חלק מן המפגעים הסביבתיים, וגם הצעדים הננקטים לגרימתם ולמניעתם, טמונים בהחלטות מדיניות ובהתנהלות של רשויות מקומיות. לכן, תפקידו של השלטון המקומי בכל בנוגע לאיכות הסביבה הופך למרכזי יותר ויותר. רשות מקומית יכולה לשפר את מצבה ואת מצב תושביה באמצעות הבנת התלות ההדדית שבין איכות הסביבה, מצב חברתי ואלמנטים כלכליים, מכונה כיום ”קיימות". התוצאה של ראייה כזאת היא, שיותר ויותר נושאים שנחשבו בעבר ”חברתיים" או ”כלכליים" באופיים, ייבחנו היום גם במשקפיים של איכות הסביבה.

מדריך לרשות ירוקה מקיימת

מדריך למהלכים 'ירוקים' ברשויות המקומיות

קיימות עירונית מחזון ליישום

ברית ערים לאיכות חיים וסביבה של פורום ה-15

הערים הן הזירה המרכזית של הפעילות האנושית בכלל ובתחומי הסביבה והקיימות בפרט. בישראל, בה למעלה  מהאוכלוסייה מתגוררת ביישובים עירוניים, מקומן 90%משל הערים בעיצוב הסביבה וחיי היומיום של התושבים הולך וגדל.

 תכנית ברית ערים מציבה חזון משותף לקידום קיימות עירונית ופורטת את הצעדים האופרטיביים למימושו, בששה תחומי פעילות: ניהול בר-קיימא, אנרגיה ובנייה, תחבורה וניידות בעיר, המרחב העירוני וקהילה. 

קיימות עירונית מחזון ליישום

חדשנות מוניציפלית 

קיימות וסביבה ככלי פיתוח בשלטון המקומי

הרשויות המקומיות משפיעות על אורח חייהם של התושבים ועל איכותם. רשות הנוקטת תכנון אסטרטגי לקיימוּת תשפר את השירות לתושביה מבחינות רבות - חברתית, חינוכית, סביבתית, כלכלית ובריאותית. מסמך זה מציג דרכים שונות לשיפור איכות החיים של תושבי הרשות בד בבד עם תפיסה של קיימוּת ושמירה על הסביבה. המסמך מציג דרכים יישומיות שבאמצעותן יכולה הרשות לצמצם את הפערים בחברה ולהביא לידי צדק סביבתי-חברתי. המסמך כולל עשרה פרקים, כל אחד בתחום שונה שבו יש לרשות תפקיד מרכזי בשמירה על הסביבה. 

מדריך קיימות וסביבה ככלי פיתוח בשלטון המקומי

משכונה קיימת- לשכונה מקיימת

קיימות שכונתית היא פעולה מתמשכת המחברת בין העירייה לתושבים לקידום איכות חיים וקיימות בעיר. מתווה זה הינו מסגרת פעולה לפיתוח שכונתי בשיתוף פעולה של העירייה, התושבים והעסקים.

המתווה לקיימות שכונתית הנו מודל חדשני המבקש לחבר בין העשייה העירונית לעשייה האזרחית והעסקית. המתווה מציג עשרה ערוצי פעולה לקיימות שכונתית שמתבססים על בניית שותפות מתמשכת בין המוסדות העירוניים לבין התושבים.

מדריך לשכונה מקיימת

המדריך לפיתוח, לאחזקה ולשדרוג גנים ופארקים עירוניים על-פי עקרונות סביבתיים ובני-קיימא

In a Meeting

נבחרי ציבור ברשויות המקומיות ערביות 

מדריך מקיף הנוגע בהיבטים שונים של נושא המנהל התקין, ונותן מידע פרקטי, נגיש ומותאם ספציפית לצרכיהם של חברי מועצות ונבחרי הציבור הנוספים המשרתים ברשויות המקומיות הערביות בישראל.

המדריך כולל פרקים על נושאים כמו שקיפות והשתתפות ציבור, מנגנוני ביקורת פנימיים וחיצוניים, זכויות חבר המועצה, עבודת הוועדות, מכרזים, רישוי עסקים, הכנת ואישור תקציב המועצה, מינויים וניהול משאבי אנוש ודיני משמעת. חברי מועצות ונציגי ציבור נוספים, לדוגמא בוועדות איכות הסביבה, ימצאו בו כל מה שהם צריכים לדעת כדי לעשות את עבודתם הציבורית נאמנה, ולא פחות חשוב – כדי לזהות אי סדרים ומקרי שחיתות ולהביאם לידיעת הגורמים הרלבנטיים. 

למדריך המלא 

הרצאות מקוונות  ו-webinars של ארגונים מובילים בעולם

כמו תחומים רבים אחרים, הקורונה הביאה לשימוש ההולך וגובר בפלטפורמות דיגיטליות. הדבר טומן בחובו גם הזדמנות, כשבכל העולם אירועים רבים עוברים לפלטפורמות מקוונות, כחלופה למפגשים פיזיים. השינוי הזה מאפשר לנו להיחשף לתכנים מעניינים מארגונים מובילים, בלי לצאת מגבולות הארץ.

לאור זאת, מצורפים קישורים לוובינרס (webinars) והרצאות מקוונות. חלקם עוסק בהיבטים מרחביים, עירוניים ותכנוניים של משבר הקורונה, בעוד חלקם האחר עוסק בתחומים אחרים כמו תכנון אסטרטגי, ערים בריאות, תכנון קו המים ותחבורה בת קיימה

לרשימת ההרצאות המלאה 

On a Video Call

כנסים והשתלמויות

כנס משפיעות - תוכנייה מלאה(1).jpg

כנס משפיעות 2020

טבע בר קיימא.jpg

רשויות מקומיות בחזית משבר האקלים

הזמנה.jpg

רשויות מקומיות בחזית בריאות הציבור

bottom of page