top of page
Green Roofs

בניה ירוקה

%50-%40 מצריכת חומרי הגלם העולמית, %40-%30 מצריכת האנרגיה העולמית, %25 מכריתת היערות העולמית, %17 ממי השתייה העולמיים, כ-%55 מייצור הפסולת העולמית, וכ-%30 מפליטות גזי החממה מקורם במבנים. מטרת הבנייה הירוקה היא לצמצם את השפעת המבנים על הסביבה על ידי שימוש בידע ובטכנולוגיות, על מנת ליצור סביבה מקיימת העונה על צרכי הדור הנוכחי מבלי לסכן את יכולות הדורות הבאים לספק את צורכיהם. הטמעה של ידע וטכנולוגיות ירוקות הוא תהליך למידה מתמשך המבוסס על עקרונות תכנון אדריכליים ואקלימיים לצד פיתוח מערכות חדישות. המפתחות לתכנון ירוק ולבנייה ירוקה הם אדריכלות המתחשבת בצורכי המשתמש ודואגת לרווחתו, תכנון המתחשב בתנאי הסביבה וצריכת משאבים מושכלת. בניה ירוקה הינה רב תחומית מיסודה ועוסקת בהיבטים שונים של הבניה, התכנון והפיתוח. בפרויקט של בניין ירוק נהוג להתייחס למספר מרכיבים ביניהם: חסכון בצריכת האנרגיה, חסכון במים, טיפול במי נגר, סוגיות הקשורות בבחירת אתר הפרויקט, צפיפות הבניה, פיתוח השטחים הלא בנויים של האתר, אקולוגיה, שימוש בחומרים ירוקים בבניה, ניהול אתר הבניה ואיכות הבניין עבור דייריו-נגישות לאור טבעי, נוף, אוורור החללים הפנימיים ועוד.

.

ארגונים העוסקים בנושא

המועצה הישראלית לבניה ירוקה

פודקסט בנושא

קודחים בראש: פודקאסט של המועצה הישראלית לבניה ירוקה והמשרד להגנת הסביבה

Green Roofs

לכתבות נוספות

המועצה הארצית אישרה: מ-2021 כל בנייה תחויב לעמוד בתקן ירוק

תקן לבנייה ירוקה היה עד כה וולנטרי במרבית הערים מלבד ערי פורום ה-15 אשר מרביתן במרכז הארץ. לפיכך ההחלטה צפויה להביא את הבנייה הירוקה גם לפריפריה.מהלך השנים, תקן הבנייה הירוקה הפך למחייב רק ביישובים החזקים - בערי פורום ה-15 ולא ביישובי הפריפריה, בין היתר בשל החשש כי הבנייה הירוקה תייקר את הדירות בישובים חלשים. כך, בעוד תושבי הערים החזקות מרוויחים מהיעילות האנרגטית של המבנים ומחיסכון כספי בעלויות של חשמל ומים - התושבים בערי הפריפריה נשארו מאחור. לשם השוואה, בין השנים 2014-2017 אושרו רק 32 תכניות המחייבות בנייה ירוקה מחוץ לערי הפורום ה-15, לעומת כ-400 תכניות שאושרו בערי הפורום עצמן.  

פיתוח כלים פיננסים לקידום בניה ירוקה

ההבנה שלמבני מגורים יש השפעה מכרעת על הכלכלה והסביבה הובילה ממשלות בעולם לפיתוח כלים פיננסיים לקידום בנייה ירוקה חדשה ושיפוצים ירוקים ואנרגטיים. כלים אלו עוזרים למערכת הפיננסית להתגבר על העלות הראשונית ויוצרים תשתית מימונית בטוחה להשקעות פרטיות בתחום. הבנייה הירוקה, שואפת מצד אחד להיות בריאה, יעילה, וחסכונית, ומצד שני להיות פחות מזיקה לאיכות האוויר, הקרקע, המים ומשאבים נוספים. בין אם בבנייה חדשה או בשיפוצים נראה שהעלייה העולמית בשנים האחרונות במספר המבנים המיישמים את התקנים הבינלאומיים לבנייה ירוקה, היא תוצאה של שיפור יכולתו של ענף הבנייה לספק בניינים ירוקים בצורה טובה ויעילה

מבני חינוך ירוקים בישראל

מאמר זה מתמקד במבני חינוך ירוקים מצטיינים, מיזם משותף בין המשרד להגנת הסביבה והמועצה הישראלית לבנייה ירוקה, ומטרתו לקדם את הידע והעשייה בתחום הבנייה הירוקה בכלל ולעודד מצוינות במבני חינוך בפרט. מקרי המבחן המוצגים הינם מהמצטיינים בישראל, הושמו בהם אסטרטגיות וטכניקות חדשניות ומגוונות, והם מבטאים את ה-Practice Best בישראל עבור סוג בינוי זה.

מבני חינוך הינם מבנים יחודיים בהתחשב בקהל היעד אותו הם משרתים; ילדים מתפתחים הם בעלי רגישויות שונות, כאשר במהלך השהות שלהם במבנה נדרשים מהם כושר ריכוז ויכולת התמקדות. בנוסף לתלמידים, מהווה בית הספר מקום עבודה עבור אנשי הצוות וגם כמבנה ציבור המאכלס פעילויות קהילתיות וחינוכיות מעבר לשעות הלימוד הרגילות. תועלות בתי הספר הירוקים הינן רב מימדיות ומשפיעות על מספר מישורים.

bottom of page