top of page

 השראה מהעולם

פלנסיה, ספרד 2013

תאורה אורבנית

פלנסיה, כמו ערים מודרניות רבות בעולם, ביססה את מערך תאורת הרחוב שלה על נורות בעלות צריכת אנרגיה גבוהה. זו הובילה לעלויות כלכליות גבוהות ולחוסר יעילות.  בחינת יישום אפשרויות אלו גם ברשויות מקומיות בישראל יכולה להוביל להתייעלות ההוצאות של הרשות המקומית ובשמירה על איכות הסביבה.

bottom of page