top of page

 השראה מישראל

אשדוד

שביל מאכל קהילתי- גן הלוחמים

קבוצת פעילי רובע ב' פעילה מעל ל-10 שנים ברובע במטרה לשפר את איכות החיים ותדמית הרובע בגוון תחומים:  קיימות, ביטחון אישי, חינוך והסברה. כתושבי הרובע ראינו את הצורך לשפר את הפארק העירוני .
שתילת עצי פרי והקמת גינת תבלין כך נחזק את הקשר של התושב עם סביבתו ונשפר את המגוון הביולוגי.

גבעתיים

הליכה בטוחה לבית הספר

עידוד הורים וילדים ללכת ברגל לבית הספר תוך שמירה על בטיחות בדרכים, צמצום נסיעת כלי רכב, הפחתת זיהום אוויר וגזי חממה, הכרת העיר ועידוד אורח חיים פעיל.

ירוחם

עצי צל בירוחם

המיזם מקדם את נושא ההצללה הטבעית בירוחם, תוך ייעוץ והנגשת ידע מקצועי לאנשי המקצוע ברשות המקומית. קבוצת עצי צל בירוחם, מעודדת הכרות עם הנושא ואהבה לעצים. הקבוצה החלה את דרכה בוועדות איכות הסביבה, תוך התעקשות להיפגש ולתכנן את המרחב הציבורי ביחד על החברה הכלכלית, וכן עם המתכננת של השכונות החדשות בעיר. התהליך כולל בתוכו החלפה של העצים הקיימים בכביש הראשי, הנגשת קולות קוראים רלוונטיים בעניין ועוד. הקבוצה קדמה את תפיסותיה ואת פעילותה עם וועדת איכות הסביבה.

דרום השרון

ניקוי, שיקום וקידום נחל הדס

נחל הדס עובר בין הרשויות הוד השרון ודרום השרון ומהווה אחד היובלים לנחל קנה. קבוצת פעילים משתי הרשויות התארגנה ופעלה להבאת מצב הנחל לידיעת הציבור והרשויות. הקבוצה פעלה כגורם משפיע לקיום פעילות קהילתית בנחל ועוד. 

יש לכם סיפורים מעוררי השראה? 

שלחו לנו ותהוו השראה לנציגים ותושבים נוספים המקדמים את הרשות המקומית שלהם להיות רשות מקומית מקיימת, בריאה וסביבתית. 

bottom of page